ŁAŹNIA 2 2017 Wystawa: Fragmenty pękniętego chodnika (pod bacznym spojrzeniem)
Kipras Dubauskas | E.B. Itso | Morten Kildevæld Larsen | Kalin Lindena | Mirjam Wirz

Wernisaż: 14 lipca godz. 19:00
Wystawa: 14 lipca–10 września 2017
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2, Strajku Dokerów 5, Gdańsk Nowy Port

Kuratorka: Ūla Tornau

Wystawa towarzyszy festiwalowi Wilno w Gdańsku (8-10 września 2017).

 
„Fragmenty pękniętego chodnika (pod bacznym spojrzeniem)” to pięć artystycznych wizji miasta i jego specyfiki. Prezentacja skupia się na Wilnie i Gdańsku – dwóch miastach, jednocześnie podobnych i różniących się pod wieloma względami. Historie, scenerie, miejskie „tekstury” i sposoby tworzenia przestrzeni wspólnie kreują tymczasowe doświadczenia miast. W ich nieładzie i efemeryczności jest coś trudnego do ujęcia w słowa, a mimo to poetyckiego; coś niewidzialnego, a mimo to pełnego obietnic.

Niekończące się sekwencje przemian – całkowita wymiana populacji, krajobrazu i kultury, ciągła potrzeba ponownego tworzenia tożsamości miejskiej i kulturowej – ukonstytuowały w tkance aglomeracji hybrydowe przestrzenie, typowe dla miast naszego regionu. Do dziś jednym z ich charakterystycznych elementów są popękane chodniki, odsyłające do historycznych warstw, utraconych i odtworzonych tożsamości, do przejść i ciągłych wysiłków, by stać się integralną miejską całością, a zarazem kusić niemożnością jej osiągnięcia.
 
                                           Image: Still from Kipras Dubauskas, Escape Trajectories, videoinstallation, 2017

Po serii artystycznych eksploracji przestrzeni miejskiej Wilna, artyści biorący udział w projekcie zostali zaproszeni na pobyty rezydencyjne w Gdańsku. Twórcy biorący udział w projekcie dotykają różnych aspektów miasta, koncentrując się na kontekstach społecznych i ich paralelach, pracują z architekturą, poszukują elementów kultury materialnej opowiadającej historie miejsca. Łączy ich swoista ciekawość i wynikająca z niej skłonność do dedukcji, śledzenia zmian oraz stawiania pytań z perspektywy alternatywnej wizji miejsca.
 
14 lipca o godz. 19:00 zapraszamy osoby niewidome i niedowidzące na oprowadzanie po wystawie "Fragmenty pękniętego chodnika" z audiodeskrypcją na żywo. Cykl oprowadzań z audiodeskrypcją realizowany jest w ramach programu edukacyjnego "Usłyszeć obraz - program spotkań ze sztuką współczesną dla osób z dysfunkcją wzroku oraz słuchu"
 
 

Rezydencje oraz wystawa zostały zorganizowane we współpracy Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku z Centrum Sztuki Współczesnej w Wilnie.
 
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska