ŁAŹNIA 1 2017 - 30-lecie pracy twórczej prof. Krzysztofa Gliszczyńskiego (ASP Gdańsk)
17 listopada o 18:00 w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku odbędzie się spotkanie z okazji 30-lecia pracy twórczej Krzysztofa Gliszczyńskiego, które poprowadzi dr Łukasz Guzek.
Krzysztof Gliszczyński jest absolwentem Wydziału Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Hugona Laseckiego, a także ważną postacią polskiej sceny artystycznej. Od wielu lat związany jest z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie obecnie prowadzi III Pracownię Malarstwa.

W latach 1995–2002 był założycielem i współprowadzącym Galerię Koło w Gdańsku. Jest pomysłodawcą utworzenia Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego przyznawanej przez ZPAP w Gdańsku. W latach 2008–2012 był Dziekanem Wydziału Malarstwa ASP w Gdańsku, a w latach 2012–2016 Prorektorem ds. Rozwoju i Współpracy ASP w Gdańsku. Krzysztof Gliszczyński jest wielokrotnym stypendystą, między innymi Pollock Krasner Foundation z Nowego Jorku czy DAAD w Atelierhaus Worpswede, Ministra Kultury i Sztuki oraz Rady Miasta Gdańska. Laureat Nagrody w dziedzinie malarstwa na III Triennale Sztuki Pomorskiej w PGS w Sopocie.

Był wielokrotnie nagradzany za działalność artystyczną i pedagogiczną. W roku 2014 otrzymał Nagrodę Rektora I st. za budowanie wizerunku Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, a w 2012 Nagrodę Rektora ASP w Gdańsku II st. za konsekwentne rozwijanie modelu kształcenia na Wydziale Malarstwa oraz dbałość o rozwój kadry. Oprócz wielu wyróżnień i nagród otrzymał odznakę honorową „Zasłużonego dla Kultury Polskiej” przyznawaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy na spotkanie, które będzie okazją do zapoznania się z twórczością Krzysztofa Gliszczyńskiego.

krzysztofgliszczynski.com
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska