ŁAŹNIA 1 2017 - Mapping Domeyko
Mapping Domeyko
Ignacio Acosta, Jakub Bojczuk
 
Wystawa: 1 grudnia 2017–28 stycznia 2018, II piętro
Wernisaż: 1 grudnia 2017 (piątek), 18:00
 
Kuratorka: Agnieszka Kulazińska
 
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 1, Gdańsk Dolne Miasto

Bezpośrednim impulsem do powstania projektu „Mapping Domeyko” był dziennik Ignacego Domeyko pt. „Moje podróże (Pamiętnik wygnańca)”. Domeyko to postać historyczna. Urodził się w  31 lipca 1802 w Niedźwiadce Wielkiej (obecnie Białoruś), zmarł 23 stycznia 1889 w Santiago w Chile. Jego losy określić można jako typowy  życiorys polskiego ziemianina urodzonego pod zaborami, skazanego na emigrację. Domeyko przyszedł na świat na Kresach Wschodnich, na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, studiował w Wilnie, był członkiem Stowarzyszenia Filomatów, brał udział w Powstaniu Listopadowym. Po klęsce powstania wyemigrował do Prus, później do Francji, gdzie ukończył studia górnicze. Zimą 1838 roku wyjechał do Chile, by objąć stanowisko wykładowcy chemii i badać geologię kraju.
„Moje podróże (pamiętnik wygnańca)” to wspomnienia z podróży naukowca. W swoim dzienniku autor opisuje kraje, która odwiedza. Opowieść rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy miedzy zaborami rosyjskim i pruskim.
 
Dlaczego Domeyko? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. To postać ważna dla historii kilku krajów: Polski, Litwy, Białorusi, Chile, jako naukowiec zajmował się geologią, mineralogią, inżynierią górnictwa, meteorologią, był badaczem Ameryki Południowej, twórcą współczesnej nauki chilijskiej. Domeyko przyjaźnił się z Mickiewiczem i stał się pierwowzorem Żegoty z III części Dziadów.  Od jego nazwiska pochodzi nazwa planetoidy, pasma górskiego w Chile oraz minerału.

Projekt „Mapping Domeyko” jest próbą współczesnego odtworzenia podróży jakie odbył naukowiec, odnalezienia  śladów pozostawionych przezeń na dwóch kontynentach. Artyści w ramach swojego projektu starali się odwiedzić miejsca związane z postacią XIX-wiecznego emigranta. Na bazie podróży zbudowana została artystyczna narracja, powstało eklektyczne archiwum wizualne, badające wzajemne relacje między historią, mineralogią i migracją. Projekt „Mapping Domeyko” stawia też pytania o wzajemne relacje człowieka, natury i sztuki.
 
 
 
Kupryt-Chalkozyn, z cyklu Kolekcja Minerałów (część projektu Mapping Domeyko), kopalnie Chuquicamata, pustynia Atakama, Chile (2015)
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska