ŁAŹNIA 1 ŁAŹNIA 2 Interwencje artystyczne - Konkurs na obiekt w przestrzeni publicznej
Konkurs na wykonanie projektu w ramach programu 
 
INTERWENCJE ARTYSTYCZNE
 
konkurs na obiekt w przestrzeni publicznej
 
lokalizacja: ul. Świętego Ducha (przy zbiegu z ul. przędzalniczą)
 
 
W przestrzeni zrewitalizowanej ul. Św. Ducha nie zagospodarowano docelowo działki na rogu ul. Przędzalniczej (o pow. ok. 2,5 x 6m), będącej niegdyś przedprożem kamienicy, ograniczonej pozostałościami konstrukcyjnymi – fragmentami zabytkowych, kamiennych filarów. Tymczasowo przestrzeń została pokryta kostką brukową, lecz miejsce to stanowi doskonały punkt, w którym można zlokalizować dzieło sztuki, instalację artystyczną (tymczasową bądź permanentną), czy dizajnerski mebel miejski, który mógłby być atrakcją zarówno dla mieszkańców ulicy, jak i dla turystów.
W tym celu, Biuro Prezydenta ds. Kultury zwróciło się do CSW Łaźnia, aby przeprowadziło konkurs na dzieło sztuki dedykowane temu miejscu. CSW Łaźnia ma wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć w ramach projektu „Galeria Zewnętrzna Miasta Gdańska”.
 
 
Do współpracy, jako kurator został zaproszony Krzysztof Kucharczyk, dyrektor Instytutu Dizajnu w Kielcach. W jury konkursu zasiądą specjaliści w dziedzinie sztuki w przestrzeni publicznej. Będą oni wspierani m.in. przez ekspertów z odpowiednich wydziałów UMG oraz reprezentanta mieszkańców ul. Św. Ducha.
 
 
W sierpniu 2018, po przeanalizowaniu dorobku i potencjału artystycznego kandydatów, do zamkniętego konkursu ostatecznie zostanie zaproszonych 4 artystów, dizajnerów lub grupy projektowe, doświadczone w realizacji dzieł sztuki w przestrzeni publicznej. Na rok 2018 zaplanowane jest przeprowadzenie konkursu, konsultacje społeczne z mieszkańcami, spotkania z ekspertami i pobyty studyjne dla artystów, służące poznaniu specyfiki miejsca i przygotowaniu propozycji nawiązujących do historii i topografii ulicy, a także odpowiadające na potrzeby mieszkańców i innych użytkowników ulicy. Projekt będzie też musiał być zgodny z zaleceniami Konserwatora Zabytków. Propozycje konkursowe, w tym projekt nagrodzony, zostaną zaprezentowane późną jesienią 2018 w formie wystawy (wydruki lub makiety oraz dwujęzyczny folder informacyjny). Jury, wyłoni zwycięski projekt, który zostanie skierowany do realizacji w 2019 roku (planowane odsłonięcie latem 2019).
Zwycięski projekt ma mieć charakter czasowy / sezonowy, ale wyżej punktowane będą projekty trwałe, mające szanse rozwoju bądź relokacji.
 
 
Projekt będzie realizowany zgodnie z wytycznymi Miasta Gdańsk określonymi w Programie Operacyjnym KULTURA I CZAS WOLNY, w priorytecie SZTUKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ.
 
 
 
Skład Jury:
 
1. Krzysztof Kucharczyk / Dyrektor Instytutu Dizajnu w Kielcach
 
2. Jadwiga Charzyńska / Dyrektorka CSW ŁAŹNIA w Gdańsku
 
3. Dr hab. Jacek Dominiczak / prof. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Pracownia Projektowania Wnętrz Miejskich
 
4. Prof. dr hab . Michał Stefanowski / Kierownik Katedry Projektowania, Warszawska Akademia Sztuk Pięknych
 
5. Jacek Sosnowski / kurator Galerii Propaganda w Warszawie
 
 
Jurorzy Eksperci:
 
1. Grzegorz Sulikowski / Zastępca Dyrektora Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków
 
2. Michał Szymański / p. o. Zastępcy Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej, ZDiZ
 
3. Karina Rembiewska / Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Gdańska ds. Sródmieścia
 
4. Barbara Frydrych / Dyrektorka Biura Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kultury
 
 
Terminarz konkursu:
 
10 sierpnia 2018 - wybór 4 uczestników/uczestniczek, ogłoszenie konkursu
 
15 sierpnia 2018 - podpisanie umów z uczesnikami i uczestniczkami konkursu
 
do 7 września 2018 - nadsyłanine pytań przez uczestników i uczestniczki
 
do 26 września 2018 - termin składania projektów konkursowych
 
27 września 2018 - posiedzenie jury
 
28 września 2018 - rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników, prezentacjaprojektów
 
do 31 grudnia 2018 - wykonanie zwycięskiego dzieła (instalacja na ul. Świętego Ducha w II kwartale 2019)
 
 
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska