50 stypendiów na rezydencję artystyczną w Wiedniu i Salzburgu / termin składania zgłoszeń: 18 września 2017
Szanowni Państwo,
 
Urząd Kanclerza Austrii we współpracy z KulturKontakt Austria ogłaszają nabór na rezydencję artystyczną w Wiedniu i Salzburgu (50 stypendiów).
 
Pobyt rezydencyjny służyć ma poznaniu austriackiego krajobrazu kulturowego i nawiązaniu kontaktu z austriackimi artystami i artystkami. Celem pobytu jest zrealizowanie własnego projektu artystycznego.
 
Stypendia skierowane są do twórczyń i twórców następujących dziedzin:
 
• sztuki piękne
• fotografia artystyczna
• sztuka wideo i mediów
• kompozycja muzyczna
• literatura
• literatura dla dzieci i młodzieży
• tłumaczenia literackie
• animacja kultury
 
Można ubiegać się o stypendium wyłącznie w jednej dziedzinie. Czas trwania pobytu rezydencyjnego zależny jest od wybranej dziedziny.
 
O rezydencję ubiegać mogą się: artyści i artystki nie mieszkający na stałe w Austrii i nie posiadający obywatelstwa austriackiego. Premiowana jest znajomość języka niemieckiego i angielskiego.
O rezydencję nie mogą ubiegać się osoby, które brały już udział w programach rezydencyjnych KulturKontakt Austria, Urzędu Kanclerza Austrii lub Federalnego Ministerstwa Nauki, Sztuki i Kultury.
 
Wiek: Stypendia przeznaczone są dla osób urodzonych po 31 grudnia 1977 roku.
Jeżeli o rezydencję ubiega się para artystów, kryterium wieku musi spełniać co najmniej jedno z nich.
 
Szczegóły oferty stypendialnej oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się w załącznikach w języku angielskim. Można je także znaleźć na stronie www.austria.org.pl w zakładce Granty, w języku angielskim lub niemieckim.
 
Termin zgłoszeń przez platformę internetową www.artists-in-residence-austria.at to : 18 września 2017 r.
 
W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Charlotte Sucher w Urzędzie Kanclerskim: charlotte.sucher@bka.gv.at, tel. 0043 (0)1 53115 ‐ 206860.
 
/uploaded/_user/LAZNIA_1/dla_artystow_i_kuratorow/2017/AiR_Call_for_Applications_2018_EN.pdf
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska