POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka Prywatności
 
 1. Korzystając w jakiejkolwiek formie z serwisu laznia.pl, zwanego dalej Serwisem akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. W przypadku braku zgody z niniejszą Polityką Prywatności prosimy nie odwiedzać serwisu laznia.pl, nie dokonywać zapisu na Newsletter, oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez CSW Łaźnia.
 3. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
 4. Administratorem Danych Osobowych pozyskiwanych w ramach Serwisu jest: Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku 80-767, ul. Jaskółcza 1, NIP: 583-25-52-296, REGON: 191571237, tel.: 0 58 305 40 50, fax: 0 58 305 26 80, zwane dalej CSW Łaźnia.
 5. W ramach Serwisu możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Podanie poniższych danych jest niezbędne do zrealizowania Twojego zamówienia złożonego zgodnie z Regulaminem znajdującym się na stronie Serwisu:
  1. Imię i nazwisko - w celu określenia adresata przesyłki
  2. Adres zamieszkania - w celu określenia docelowego miejsca dostarczenia przesyłki
  3. Nr telefonu - jest nieobowiązkowy, służy kontaktowaniu się w sprawie dostarczenia przesyłki i przy wystąpieniu ewentualnych problemów
  4. Adres e-mail - w celu potwierdzenia rejestracji
 6. Podanie powyższych danych jest konieczne w celu założenia konta umożliwiającego dokonywanie zakupu w ramach Serwisu.
 7. Serwis nie wykorzystuje technologii Cookies.
 8. Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach w CSW Łaźnia możesz zostać abonentem Newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.
 9. Zaprenumerowanie Newslettera jest bezpłatne lecz wymaga podania w odpowiednim formularzu i adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe.
 10. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi Newsletter.
 11. CSW Łaźnia udostępni Ci  na każde żądanie wglądu do twoich danych. W każdym  dowolnym momencie możesz modyfikować lub usunąć swoje dane posiadane przez CSW Łaźnia. Aby tego dokonać prosimy o skierowanie wiadomości e-mail wskazującej treść żądania na adres promocja@laznia.pl W przypadku, gdybyś  uznał/a takie rozwiązanie za niewystarczające, możesz zwrócić się do CSW Łaźnia na piśmie, kierując wiadomość na adres Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku 80-767, ul. Jaskółcza 1.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska