ŁAŹNIA 1 2007 - II IN OUT FESTIWAL
15-16.06.2007
 
Z przyjemnością informujemy, iż został rozstrzygnięty konkurs na realizację filmową / wideo pt.: "PENETRATOR MIEJSKI".
 


I NAGRODA ( 2000PLN):
dla Maksyma Matuszewskiego za film " Histeria Sąsiadki:, 8'24'', 2004

II NAGRODA ( 1000PLN):
dla grupy Magazyn Modeli za film "City Objects 03/obiekty miejskie 03", 4'37'', 2007.
 
kadr z filmu: „City Objects 03/ obiekty miejskie 03“, Magazyn Modeli, ,2007

III NAGRODA (500PLN):
dla Bartosza Paducha za film "x2", 8'55'', 2005

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na wręczenie nagród dnia 12 lipca o godz.18.00. Nagrody ufundowane zostały przez Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Jana Kozłowskiego.

Drugi Festiwal IN OUT jest dwudniową prezentacją projektów z pogranicza nowych mediów, muzyki i wideo inspirowanych miastem.
W ramach festiwalu zaprezentowany zostanie wykład dotyczący teoretycznych podstaw polskiej sztuki wideo, koncerty muzyki improwizowanej, dwudniowa prezentacja multimedialnego zbioru poezji Beaty Sosnowskiej „W cieniu szumiących wind ”  oraz finał konkursu na najciekawszą realizację wideo dotyczącą miasta jako pola do eksploracji.

Do Konkursu zgłoszone zostały 24 prace filmowe. Są to animacje, filmy wideo, formy eksperymentalne, fabuły oraz realizacje dokumentalne z akcji artystycznych prowadzonych w obszarze miasta. Hasło ‘PENETRATOR MIEJSKI’ twórcy potraktowali różnorodnie. Wiele prac odnosi się bezpośrednio do geografii miast, ciągów komunikacyjnych, napięć i dysonansów w wielu sferach także społecznych. Inne podejmują porządkowanie przestrzeni zawłaszczonej przez obce formy architektoniczne. Kilka prac w sposób szczególny ujmuje miejską warstwę dźwięków wytwarzanych przez narzędzia cywilizacyjne, narzędzia penetracji i jednocześnie obserwacji.

Prezentacje konkursowe odbędą się dnia 16.06.2007 w godz. 17.00-19.00. Po zakończeniu pokazów publiczność zostanie poproszona o wybór najlepszej realizacji. Przewidziane są trzy nagrody pieniężne ufundowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości: 2.000,1.000, 500 pln .

program festiwalu:
15.06.2007
godz. 17.00-19.00 Suplement do historii filmu eksperymentalnego i wideo w Polsce (1983-2006).Wykład Krzysztofa Jureckiego oraz prezentacja prac wideo autorstwa polskich artystów.
W prezentacjach Parakina wiele miejsca zajmują prace artystów z zagranicy, zwykle są to czołowi przedstawiciele wideo reprezentujący określone geograficznie, technologicznie lub tematycznie nurty. W czerwcu przypominamy osiągnięcia polskiej szkoły wideo i eksperymentu filmowego od lat osiemdziesiątych do dziś. Prezentację i tezy do dyskusji przygotował jeden z najbardziej znanych teoretyków fotografii w Polsce, krytyk sztuki i kurator wystaw Krzysztof Jurecki. Zestaw filmów jest próbą przypomnienia ważnych dokonań z lat 80., (taśma 16 mm) oraz ujawnienia najnowszej generacji artystów działających w zakresie wideo z początku XXI wieku. Pokaz zaczyna się przypomnieniem polskiego filmu niezależnego i środowiska „Kultury Zrzuty” (1981-1990). Najważniejszą realizacją wyrażającą jej idee jest Movie Picture of Łódź Kaliska (1982). Jeden z nurtów nazwany przez Andrzeja Kwietniewskiego „neosocsurdada„ kontynuowany jest do tej pory przez Łódź Kaliską lub jej poszczególnych członków. W ramach „Kultury Zrzuty” działał także Zygmunt Rytka, który należy do czołowych twórców lat 80. w zakresie twórczości wyrosłej z konceptualizmu i „sztuki ziemi”. Łódź Kaliska w latach 90. wpłynęła na wielu twórców, czego przykładem jest zapomniana twórczość fotograficzna i filmowa Łodzi Fabrycznej (1988-98). Inny nurt z lat 90., kontynuowany do chwili obecnej, nazwany „medytacyjnym”, a tworzony przez Marka Rogulskiego, Andrzeja Dudka-Dürera poszukuje za pomocą zapisu filmowanego stanów religijnych, sięgających szamanizmu lub tradycji dalekowschodniej (buddyzm). Bardzo różne mogą być inspiracje buddyzmem, o czym świadczą prace Marka Zygmunta i Mirosława Rajkowskiego. Własnej prywatnej mitologii poszukuje grupa Wspólnota Leeeżeć (Andrzej Miastkowski), która już na początku lat 90. wykonywała bardzo ważne prace o charakterze intermedialnym, lub będące dokumentacją anarchistycznych akcji. Ale tradycja konceptualizmu i filmu strukturalnego wcale nie zanikła. Pojawiła się w pracach  Marcina Nowaka i Michała Brzezińskiego- teoretyka najnowszego wideo. Duży talent posiadają tacy twórcy, jak Anna Orlikowska czy Leszek Żurek. Czym jest najnowsze polskie wideo? Nie ma swego ściśle wyznaczonego obszaru, nie ma stałych reguł, które są zmienne, ale ma historię wchodzącą w relacje z innymi dziedzinami plastycznymi, także z performance oraz cyberprzestrzenią. O świadomość nowego wideo słusznie dopomina się Brzeziński, poszukujący autonomicznego języka wideo, wolnego od malarstwa czy instalacji. Następuje także zbliżenie między fabularyzowanymi filmami a odczytywaniem historii sztuki w formule uprawianej przez innych twórców.

Program pokazu
Łódź Kaliska oraz Tomasz Snopkiewicz i Jacek Jóźwiak (montaż), Movie picture of Łódź Kaliska,1983, 3' (fragment)
Adam Rzepecki, Cóż arystokracie po małym fiacie, 1989, 3' 15"
Adam Rzepecki i Grzegorz Zygier, Every dog has his day,1990, 5' 3"
Grzegorz Zygier, Cucullus non facit monachum, 1991, 5' 35"
Małgorzata Łupina i Łódź Fabryczna, TSZSZT, 1993 (frag.), 2'
Zygmunt Rytka, Czas do dyspozycji, cz. II, 1989, 3' 40 "
Marek Rogulski, 10 Hz, 1990, 1' 56"
Marek Rogulski, Krr, 2006,1' 30"
Marek Rogulski, Ćwiczenie łącza energetycznego, 2006, 1'
Marek Rogulski, Łączenie emanacji, 2006, 1' 10"
Piotr Wyrzykowski, Beta Nassau, 1993, (fragment), 3'
Marek Zygmunt, Medytacje, 2001, 8'
Wspólnota Leeeżeć, Bielmo awangardy, 1996, 2' 14"
Wspólnota Leeeżeć, Prombłuny mechanizm kuszenia, 1999, 5' 12"
Anna Baumgart, I kiedy pocałowała żabę…, 1997, 5'
Anna Baumgart, Zima, 1997, 2' 30"
Andrzej Kwietniewski, Krzyżacy, 2002, 4'
Andrzej Kwietniewski, Naród trwa, 2002, 1' 10"
Arti Grabowski, Czlowiek@Pl, 2002, 0' 28"
Michał Brzeziński, Ból, 2001, 7' 2"
Dominik Pabis, 6. Zmysł, 2003, 1'
Anna Orlikowska, Istota, 2005, 2' 11"
Anna Orlikowska, Autoportret, 2005, 0' 48"
Wiktor Polak, Blisko, 2005, 8'
Marcin Nowak, Cisza, 2006, 3' 40"
Andrzej Dudek-Dürer, Invisible time, 2001-02, 5'   (fragment)
Mirosław Rajkowski, Motus, 2006, 1'
Mirosław Rajkowski, Radom Fantom, 2006,  2'
Leszek Żurek, Mantra, 2006, 4' 33''

godz. 19.30
Koncert muzyki improwizowanej w cyklu IN PROGRESS:
Emiter_Ludomir Franczak.
Prezentacja wspólnego projektu dźwiękowo- wizualnego Emiter_Ludomir
Franczak- artysty, performera, projektanta mody-jest rozwinięciem  współpracy twórcy audialnego i wizualnego. Ludomir jest autorem oprawy graficznej  płyty "Sinus". Pomysł na pracę z obrazem jest bliski idei pracy emitera z materiałem dźwiękowym.Używając  dostępnych, powszechnie używanych przedmiotów pracują  nad dźwiękiem i obrazem, tworzą  go przy peryferyjnym użyciu komputera, najistotniejszymi instrumentami są jednak proste urządzenia: discman, mini disc, joystick, aoparat fotograficzy, radioodbiornik. Projekt jest działaniem performatywnym i zakłada dialog między przestrzenią  dźwiękową  i wizulaną.

16.06.07
godz. 17.00 – 19.00 PENETRATOR MIEJSKI
prezentacja realizacji filmowych zgłoszonych do konkursu.

1. Steczek Piotr, „Wnętrze”,4'35'', 2006,
2. Brzeziński Michał, „Warszawa”,10', 2007,
3. Gajewska Agnieszka, „abstraction of the world body”,4'54'', 2006,
4. Anna Sieradzka-Kubacka, Adam Kubacki, „Warsaw”,1'50'', 2006,
5. Krenz Michal, „Berlin unter grunt“,4'29'', 2004,
6. Króliszewski Marcin, „Częstochowa w kadrze – nocny kolaż”,10', 2006,
7.  Kurek Julia, „Penetrator miejski”,1'55'', 2007,
8.  Plaj nieformalna grupa artystyczna, „Plaj in the City”,01:55,2007,
9.  Bielawski Jakub, „Miasto to też co dzieje się wewnątrz”,9'05'', 2007,
10. Witkowski Adam, „Zmiana”, 8'47'', 2006,
11. Magazyn Modeli, „City Objects 03/ obiekty miejskie 03“, 4'37'',2007
12. Paliwoda Przemysław, „1000 mieszkań”,2', 2007,
13. Rogala Grzegorz, „Czas”,5'06'', 2007,
14. Witkowska Ania, „Spam”, 9'07'', 2006,
15. Trzciński Artur, „Blackinju”,3'51'', 2007,
16. Banach Władysław, „~ 384 400 km”,2'20'',2007,
17. Boćkowski Piotr, „Gniazdo”, 55'', 2007,
18. Wasilewski Andrzej, „Triumph des Willens”, 4'48'', 2007,
19. Schefferski Roland, „Das betrifft dich/ To dotyczy ciebie”,9'35'', 2005/2007,
      dok.
20. Świnia film – Viola Tycz, Monika Solorz, „FWKzW”, 3'37'', 2004-2005, dok.
21. Zielińska Olga, „lepiej nie wchodzić w bramę”,7'50'', 2005, fabuła
22. Paduch Bartosz, „x2”,8'55'', 2005, fabuła
23. Maksym Matuszewski, „Histeria sąsiadki”,8'24'', 2004, fabuła
24. Polak Joanna, „Step by Step”,5',2007,

19.30 ogłoszenie wyników konkursu ‘Penetratora Miejskiego’.
Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego zostaną wręczone laureatom w lipcu br.

godz. 20.00 Koncert muzyki improwizowanej w cyklu IN PROGRESS: Kouhei Matsunaga.
Artysta pochodzi z Japonii, dorastał w Osace słuchając hardcorowego techno i muzyki rapowej. Komponuje muzykę eksperymentalną, współpracując z wieloma twórcami m.in. Asmus Tietchens, Merzbow, John Watermann etc. W 2006 roku spełnił się jako producent płyty Sensational (ex, Jungle Brothers jako undergroundowej gwiazdy sceny rapowej. Od tego roku mieszka i pracuje w Berlinie.
Strona internetowa artysty: http://www.ffss.info/kouhei/top_kouhei.html

15-16.06 non stop: Beata Sosnowska, „W cieniu szumiących wind”, interaktywny, multimedialny zbiór poezji na stanowiskach komputerowych.
Projekt gdańskiej poetki, graficzki Beaty Sosnowskiej jest połączeniem dwóch mediów  tradycyjnego druku oraz zapisu cyfrowego. Zbiór poezji autorstwa Sosnowskiej został poddany interpretacjom trójmiejskich artystów i jako animacje, wideoklipy, realizacje wideo włączony do interaktywnego CD. W projekcie wzięli udział artyści z różnych dziedzin sztuki: muzycy jazzowi, elektroniczni, graficy, aktorzy, tancerze, filmowcy i fotograficy m.in. Wojtek Mazolewski, Piotr Pawlak, Urszula Kowalska, Magda Jędra, Zibi Bieńkowski, Robert Suszko, Jakub Zdroik, Emilia Orzechowska, Gina, Paweł Czarzasty, Karol Schwarz, Klaudia Wojciechowicz i inni.


Kuratorzy: Małgorzata Taraszkiewicz – Zwolicka, Łukasz Szałankiewicz
Współpraca: Anna Meronk

Na wszystkie imprezy w ramach festiwalu wstęp wolny

ORGANIZATORZY:
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
Zarząd Województwa Pomorskiego    www.woj-pomorskie.pl
  
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska