ŁAŹNIA 1 2009 - III FESTIWAL IN OUT - PROGRAM
16-17.10.2009
 
O III edycji festiwalu IN OUT, organizowanym w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, możemy powiedzieć, że jest to pierwsza jego edycja międzynarodowa. Nadesłano zgłoszenia z 10 krajów: Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Belgii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Niemiec, Czech i Polski. Jurorzy oceniający nadesłane prace to: Witosław Czerwonka (ASP Gdańsk), Marco Mancuso (DIGICULT.IT) oraz Jason Waite (niezależny kurator). Zaskakująco wysoki poziom nadesłanych prac zaskoczył nie tylko organizatorów, ale i jurorów. W ramach wydarzeń okołofestiwalowych odbędzie się pokaz polskiego wideo KRYZY$, którego kuratorem jest Michał Brzeziński, oraz prezentacja prac niemieckiego artysty polskiego pochodzenia Paula Rascheja. Festiwalowi będzie towarzyszyć wydany na płycie wybór prezentowanych i nagrodzonych prac.

16.10.2009

18 - 19.15 pokaz prac konkursowych blok 1
19.30 - 20.15 prezentacja prac Paula Rascheja
20.30 - 22.00 pokaz prac konkursowych blok 2

17.10.2009

18 - 19.15 pokaz prac konkursowych blok 3
19.30 - 20.30 pokaz KRYZY$
20.45 ogłoszenie wyników konkursu
21.00 - 22.00 salon odrzuconych

IN OUT Festiwal 2009 jest otwartą formą poszukującą tego, co we współczesnej sztuce wideo jest najciekawsze, ma być rodzajem radaru i dlatego uczestniczącym artystom nie został zaproponowany żaden temat. Chodzi o to, aby sztuka nie ilustrowała zagadnień teoretycznych i naukowych, ale by je wyprzedzała i inicjowała, lub podejmowała z nimi dialog. Mamy nadzieję, że poprzez różnorodność zgłoszeń dotrzemy do najnowszych, niezdefiniowanych jeszcze artystycznych imponderabiliów, które zapewne są związane również z geopolityczno-kulturowym kontekstem. Będziemy poszukiwali nawiązań i twórczych rozwinięć lub całkowitych przekroczeń problemów zaproponowanych przez pionierów filmu eksperymentalnego i sztuki wideo. Festiwal jest swoistym zwieńczeniem edukacyjnej Letnich Warsztatów Wideo.

Patronat na projektem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski.
Nagrody w konkursie III IN OUT Festiwalu 2009 ufundował Marszałek
Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna i upowszechnianie
kultury.
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska