ŁAŹNIA 1 2011 - V FESTIWAL IN OUT

Tegoroczna edycja festiwalu IN OUT różni się od poprzednich wydzieleniem dwóch odrębnych kategorii prezentowanych i ocenianych prac wideo. Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka zostanie przyznana jedynie dwóm najlepszym pracom – po jednej z każdej kategorii. Pierwsza kategoria odnosi się do minimalistycznych prac wideo nazwanych fotografią rozszerzoną (expanded photogaphy), a druga kategoria to wizualne narracje. Ze względu na to, że największy walor wideo jako medium stanowi ukazywanie prywatności, mikronarracji i mikrohistorii, wnikanie w prywatność i ukazywanie przemian społecznych z punktu widzenia jednostki, postanowiliśmy uczynić podstawowym hasłem spajającym charakter festiwalu wideo-tożsamość, gdyż jest to odpowiedź jaką twórcy wideo wyrażają w kontekście kulturowym i dużych narracji werbalnych. Sukces tegorocznej oryginalnej formuły i konsekwentnej wizji teoretycznej festiwalu może być wyrażany rapidalnym wzrostem liczby zgłoszeń i rosnącą jakością zgłaszanych prac. Chcielibyśmy, aby w przyszłości festiwal IN OUT stał się także forum wymiany myśli dla polskich środowisk akademickich zajmujących się wideo. W tym roku zamierzamy doprowadzić do pierwszego spotkania środowisk uczelnianych z międzynarodowym kontekstem zgłaszanych prac tworzonych przez współczesnych twórców. Podczas festiwalu będzie można więc oglądać także prace tworzone przez polskich reprezentantów ASP.

 

Patronat na projektem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.
Nagrody w konkursie V Festiwalu IN OUT 2011 ufundował Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska