ŁAŹNIA 1 2012 - VI Festiwal IN OUT - REGULAMIN
UWAGA! W związku z licznymi prośbami przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 9 września 2012! Liczy się data stempla. Regulamin oraz wymagane załączniki do pobrania poniżej.
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia po raz szósty już organizuje Festiwal IN OUT, który stwarza możliwość dyskusji nie tylko pomiędzy artystami, ale także odbiorcami z Polski i zagranicy. Nadrzędnym celem Festiwalu jest wspieranie i promocja młodych artystów.

W ramach Festiwalu organizowany jest otwarty konkurs na prace wideo. W poprzednich edycjach nadesłano zgłoszenia nie tylko z większości krajów europejskich, ale także Afryki, Australii, Azji oraz obu Ameryk.

W tym roku partnerem Festiwalu, oprócz rokrocznie wspierającego Festiwal IN OUT Marszałka Województwa Pomorskiego, Mieczysława Struka, został Narodowy Instytut Audiowizualny. Partnerzy ufundowali nagrody odpowiednio o wysokości 4000 zł i 3000 zł. Oprócz nagród pieniężnych przyznane zostaną również wyróżnienia honorowe. Dodatkowo najlepsze prace wideo zostaną umieszczone na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz znajdą się na płycie DVD, która zostanie rozesłana do instytucji kultury w Polsce oraz za granicą.

Tematem tegorocznego Festiwalu i konkursu są związki sztuki i nauki – ART & SCIENCE MEETING, co jest związane z projektem realizowanym pod tym samym tytułem od dwóch lat przez CSW Łaźnia. W konkursie mogą wziąć udział artyści do 35 roku życia, a regulamin i kartę zgłoszeniową oraz oświadczenia można pobrać ze trony CSW Łaźnia www.laznia.pl z zakładki FESTIWAL IN OUT.

Termin nadsyłania prac wraz z kartą zgłoszeniową oraz pozostałymi obowiązkowymi załącznikami upływa 31 sierpnia 2012!

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

Finał konkursu podczas VI Festiwalu IN OUT 19-20.10.2012 w CSW Łaźnia.

Honorowy patronat nad VI Festiwalem IN OUT 2012 objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

www.laznia.pl zakładka FESTIWAL IN OUT

maile z zapytaniami można kierować na in.out.festival@laznia.pl

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
ul. Jaskółcza 1
80-767 Gdańsk

REGULAMIN
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3

Co dokładnie oznacza licencja CC BY-NC-ND 3.0?

 

 

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska