ŁAŹNIA 1 2012 - VI IN OUT FESTIWALU - WYNIKI
Jury II etapu w składzie:
prof. Ryszard W. Kluszczyński – przewodniczący
dr hab. Wojciech Zamiara
Gil Leung (LUX)
 
zdecydowało przyznać dwie drugie nagrody ex aequo dla:
 

II nagroda ex aequo

Robin Lipo, FOREVER YOUNG, 2012

http://youtu.be/dyNZbgAbWKQ


Katalin Tesch, -384 THz, 2010

http://youtu.be/p1p_6qcPGHI

 
Katalin Tesch, -384 THz, 2010
 
Nagrody finansowe przyznane przez partnerów festiwalu: Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka za pierwszą nagrodę w wysokości 4000 PLN i Narodowego Instytutu Audiowizualnego za drugą nagrodę w wysokości 3000 PLN jury zdecydowało podzielić między zdobywców drugiej nagrody.
 
Jury przyznało również wyróżnienia honorowe dla:
 

Magdalena Lazar, Atoms, 2010/2011

http://youtu.be/ugfVOsWTnZc


Artur Rozen, GNU, 2011

http://youtu.be/pt_EvbUapKE


Jessica Tsang, Erdos-Bacon Number, 2012

Wszystkie prace zakwalifikowane do konkursu zostaną wydane na płycie DVD promującej uczestników Festiwalu i Festiwal. Płyta zostanie rozesłana do instytucji kultury w Polsce i zagranicą, artyści również otrzymają swoje egzemplarze.
 

Następna edycja Festiwalu odbędzie się w kwietniu 2013. Informacje o konkursie ukażą się wkrótce!

 

 

 

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska