ŁAŹNIA 1 2013 - 7 FESTIWAL IN OUT
Animacje/Dokumenty/Etiudy filmowe/ Eksperymenty/Krótkie formy wideo/Koncerty
 
19-20 KWIETNIA 2013 
 
Festiwal co roku ewaluuje przyglądając się nadesłanym pracom i poszukując najbardziej aktualnych problemów nurtujących młodych artystów. Podczas siódmej edycji Festiwalu chcemy aby spotkali się ze sobą artyści z różnym podejściem do filmu i edukacji. Chcemy stworzyć platformę porozumienia pomiędzy artystami, którzy ukończyli akademie sztuk pięknych oraz tymi, którzy studiowali w szkołach filmowych. W twórczości młodych artystów, zauważalne jest także rozróżnienie na style związane z daną szkołą filmową czy akademią. Konkursem, Festiwalem i warsztatami chcemy rozpocząć dialog pomiędzy artystami oraz szkołami i akademiami, tak aby w przyszłości mogli ze sobą współpracować przy realizacji projektów wykorzystując świadomie swoje atuty.

Tematem tegorocznego Festiwalu i konkursu jest „Tłumacząc teraźniejszość: współczesne formy buntu.” Jakie grupy i ruchy możemy uznać za buntowników XXI wieku? Jaki kształt mogą przyjąć współczesne formy kontestacji? Co tak naprawdę oznacza współcześnie „buntować się”? Przeciwko czemu protestujemy? Co chcemy udowodnić, zmienić? Jaka jest kondycja współczesnego świata? Chcemy poszukiwać odpowiedzi na pytania i wątpliwości nurtujące współczesne pokolenie dwudziesto- i trzydziestolatków, a tym samym zdiagnozować kondycję współczesnego świata z ich perspektywy. Zastanowić się, jak będą ewoluować następne pokolenia i jak będzie wyglądał świat buntownika za 20 lat.

Konkurs jest dwuetapowy. Do drugiego etapu  zostanie zakwalifikowanych około 20 artystów z Polski oraz zagranicy, którzy zostaną zaproszeni do Gdańska na Festiwal i warsztaty.

Jurorami drugiego etapu konkursu są: Wojciech Marczewski, Marina Grižnić, Bogna Burska.

Nagrody:

1.       4000 PLN ufundowana przez Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysław Struka

2.       3000 PLN ufundowana przez Narodowy Instytut Audiowizualny

Oprócz puli nagród ufundowanych przez partnerów Festiwalu, przyznane zostaną również wyróżnienia honorowe. Dodatkowo najlepsze prace wideo zostaną umieszczone na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego (www.ninateka.pl) oraz znajdą się na płycie DVD.

Termin nadsyłania prac wraz z kartą zgłoszeniową oraz pozostałymi obowiązkowymi załącznikami upływa 17 marca 2013 roku!

W konkursie mogą wziąć udział artyści do 35 roku życia.

 

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia

ul. Jaskółcza 1

80-767 Gdańsk

Link do strony Narodowego Instytutu Audiowizualnego, na którym zamieszczono wybrane prace z 6 Festiwalu IN OUT 2012:

http://www.nina.gov.pl/ninateka/wideoteka/#slowa_kluczowe=IN%2520OUT%25202012


do pobrania:

regulamin
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3

Honorowy Patronat nad projektem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

     

Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska