ŁAŹNIA 1 ŁAŹNIA 2 Ogłoszenie – nabór badaczy i badaczek
Ogłoszenie – nabór badaczy i badaczek odbioru sztuki w przestrzeni publicznej w ramach międzynarodowego projektu Artecitya
Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” w Gdańsku, we współpracy z Instytutem Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie, ogłasza nabór badaczy i badaczek mających przeprowadzić badania  odbioru sztuki w przestrzeni publicznej w 4 europejskich miastach (Paryż, Berlin, Gdańsk, Saloniki).
Przedmiotem badania są:
 • nowe strategie, używane zarówno przez instytucje, jak i przez aktorów indywidualnych, w celu przyciągnięcia nowej publiczności i umożliwienia jej partycypacji w procesach twórczych;
 • społeczny odbiór tych strategii oraz dzieł sztuki powstałych z ich udziałem.
Głównym celem procesu badawczego jest zidentyfikowanie przykładów tych strategii w wybranych miastach, wyselekcjonowanie kluczowych (dla danego miasta i danego okresu czasu) obiektów lub instalacji artystycznych wpisujących się w ramy tych strategii, określenie głównych aktorów angażowanych przez te strategie, opisanie i przeanalizowanie społecznego odbioru tych strategii oraz dzieł sztuki powstałych z ich udziałem oraz przeanalizowanie form partycypacji kształtowanych przez te strategie. Badanie będzie realizowane w formie wizyty studyjnej w wybranym mieście poprzedzonej analizą desk-research.
Badacze i badaczki którzy zostaną wybrani w toku postępowania rekrutacyjnego zostaną podzieleni na cztery dwuosobowe zespoły (w każdym znajdzie się jeden badacz/badaczka oraz jeden ekspert lub ekspertka współpracujący lub współpracująca z IBPP). Każdy z zespołów zostanie przyporządkowany do jednego z miast na podstawie zgłoszonych w procesie rekrutacji preferencji i znajomości języków obcych.
Przesyłając zgłoszenie prosimy o wskazanie w którym z miast (Paryż, Berlin, Gdańsk, Saloniki) badacz lub badaczka chcą przeprowadzić badania.
Zakres zadań:
 • Każdy z dwuosobowych zespołów będzie zobowiązany do przeprowadzenia badania odbioru sztuki w przestrzeni publicznej w jednym, wybranym mieście spośród następujących: Paryż, Berlin, Gdańsk, Saloniki;
 •  Badanie zostanie zrealizowane na podstawie wizyty studyjnej poprzedzonej kontaktem z instytucjami partnerskimi w ramach projektu oraz analizą desk-research;
 • Badacze i badaczki będą zobowiązani do prowadzenia dokumentacji procesu badawczego oraz sporządzenia raportu badawczego.
Wymagania:
 • wyższe wykształcenie (preferowane kierunki humanistyczne);
 • doświadczenie w realizacji badań terenowych z zakresu kulturoznawstwa, etnologii, antropologii, socjologii lub dziedzin pokrewnych;
 • znajomość tematyki sztuki w przestrzeni publicznej;
 • znajomość języków obcych (niemiecki – przypadku aplikowania do badania w Berlinie, francuski – w przypadku aplikowania do badania w Paryżu, nowogrecki – w przypadku aplikowania do badania w Salonikach);
 • samodzielność, kreatywność i odpowiedzialność za powierzone zadania.
Wymagane dokumenty formalne:
 • życiorys (CV),
 • próbna analiza (nie dłuższa niż pięć stron znormalizowanego maszynopisu) wybranego obiektu sztuki w przestrzeni publicznej zawierającej analizę relacji kontekstów (miejsca, lokalnego, społecznego etc.), odbioru społecznego i ewentualnych kontrowersji związanych z obiektem, jego znaczenia dla danej przestrzeni i określenia głównych aktorów zaangażowanych w powstanie dzieła;
Oferujemy:
 • wizyty studyjne w okresie kwiecień-sierpień 2017 w oparciu o umowę  cywilnoprawną;
 • pokrycie kosztów przejazdu, zakwaterowania i pobytu na miejscu;
 • możliwość zdobycia doświadczenia w realizacji badań społecznych oraz analizy sztuki w przestrzeni publicznej.
 Dokumenty aplikacyjne: CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać przesyłając drogą elektroniczną na adres: kontakt@ibpp.pl lub osobiście w siedzibie Instytutu Badań Przestrzeni Publicznej (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Malarstwa, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa) w dni robocze w godz. 10:00-15:00 do dnia 17.02.2017 r. do godziny 16:00.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami, które zaproszone zostaną na rozmowę kwalifikacyjną.
Badanie jest częścią projektu Artecitya (http://artecitya.eu/), finansowanego z europejskiego programu Kreatywna Europa 2014-2020.
 
 
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska