ŁAŹNIA 1 ŁAŹNIA 2 Praca w CSW ŁAŹNIA
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

ASYSTENT KIEROWNIKA DZIAŁU WYSTAW


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- współpraca przy przygotowaniu  i produkcji wystaw, w tym realizacji prac artystów specjalnie na wystawę,
- współpraca przy przygotowaniu  i produkcji programu towarzyszącego wystawie,
- współpraca w inicjowaniu i opracowywaniu założeń indywidualnego programu pracowniczego oraz projektów planów rocznych i wieloletnich,
- współpraca przy przygotowaniu  merytorycznym  i  finansowym  oraz  pomoc przy realizacji   zatwierdzonych lub powierzonych  przez dyrektora  projektów  wystaw  współczesnej  sztuki polskiej i zagranicznej,  a  także  wszelkich innych  działań z nimi związanych,
udział w działaniach komplementarnych przy przygotowaniu  i organizacji  w prowadzeniu projektów
- współpraca przy organizacji  spotkań  autorskich  i  sesji  dotyczących  problemów  sztuki współczesnej oraz kultury,
- nawiązywanie  współpracy z innymi ośrodkami wystawienniczymi, środowiskami artystycznymi, naukowymi oraz wybranymi twórcami sztuki 
- w celu prezentacji i  promocji osiągnięć z dziedziny sztuki współczesnej,
- współpraca przy przygotowywanie koncepcji wydawnictw /katalogów, informatorów, druków ulotnych/, współpraca redakcyjna,
- współpraca z rzecznikiem prasowym w zakresie promowania realizowanych projektów programowych
- przygotowywanie tekstów informacyjnych nt. realizowanych projektów,
- współpraca przy pozyskiwaniu środków i sponsorów na realizację projektów, pomoc przy wypełnianiu wniosków w ramach programów unijnych oraz innych, opisywanie dokumentów, tworzenie raportów;
- gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji w zakresie powierzonego stanowiska  pracy,
- wykonywanie samokontroli zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej,
- przygotowywanie projektów umów z artystami oraz firmami w zakresie powierzonych obowiązków pracowniczych.

Wymagania:
- preferowane wykształcenie wyższe humanistyczne, historia sztuki lub kulturoznawstwo,
- doświadczenie w pracy z artystami oraz przy produkcji wydarzeń,
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w instytucji kultury,
- znajomość obsługi komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point),
biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty formalne:
• życiorys (CV),
• list motywacyjny.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres: b.rozanska@laznia.pl lub osobiście w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, w terminie do dnia 12.05.2017 r. do godziny 12.00.
Oferujemy:
zdobycie doświadczenia w stabilnej instytucji,
możliwość zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
ciekawe możliwości rozwoju zawodowego.
 
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska