ŁAŹNIA 1 ŁAŹNIA 2 Rejestracja trwa: Międzynarodowy Kongres Kuratorów Sztuki Współczesnej IKT
10–13 maja 2018
Gdańsk–Sopot–Gdynia
 
Koordynatorka kongresu w Trójmieście: Jolanta Woszczenko
Koordynatorka sympozjum: Zofia Maria Cielątkowska
Współpraca: Emilia Golnik
 
✳️ ✳️ ✳️
 
Międzynarodowy Kongres Kuratorów Sztuki Współczesnej IKT organizowany jest każdego roku w innym kraju. Jego głównym inicjatorem jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Kuratorów Sztuki Współczesnej IKT / The International Association of Curators of Contemporary Art, zrzeszające ponad 500 kuratorów i kuratorek sztuki z całego świata. W 2016 roku stowarzyszenie zagłosowało za tym, by edycja w 2018 roku odbyła się w Gdańsku. Od 1973 r., kiedy to zostało założone, stowarzyszenie IKT odwiedziło Europę Centralną i Wschodnią tylko trzy razy (Węgry w 1998, Polskę w 2005 i Estonię/Finlandię w 2009 roku). Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA jest współorganizatorem kongresu w Trójmieście.

Podczas kongresu goście spotkają się z artystami i artystkami oraz odwiedzą instytucje kultury w Trójmieście, m.in. Gdańską Galerię Miejską, Państwową Galerię Sztuki w Sopocie, NOMUS – Nowe Muzeum Sztuki, (Oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku) w budowie, Muzeum Miasta Gdynia. Istotnym wydarzeniem odbywającym się w ramach kongresu jest sympozjum Płaszczyzny porozumienia. O uczeniu się od społeczności i z kontekstów składające się z dwóch części. Pierwsza skierowana jest wyłącznie do członków stowarzyszenia IKT i odbędzie się 11 maja (piątek) w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Druga– otwarta już dla szerszej publiczności – zaplanowana została na 13 maja (niedziela) w Europejskim Centrum Solidarności.
 
Zapisy na Kongres prowadzone są na stronie IKT - International Association of Curators of Contemporary Art.
 
✳️ ✳️ ✳️

Sympozjum Płaszczyzny porozumienia. O uczeniu się od społeczności i z kontekstów
 
Płynność granic w sztuce czy jej praktyki na pograniczu różnych dyscyplin, kontekstów czy społeczności nie są nowym zjawiskiem, jednak powszechność i różnorodność współczesnych form tego fenomenu wymaga nowego spojrzenia. Takie elementy projektów artystycznych jak zaangażowanie, uczestnictwo czy interdyscyplinarność uważa się powszechnie za wzbogacające, istotne dla edukacji czy przełamujące schematy.

Co wnoszą partycypacyjne czy interdyscyplinarne działania? Czego się naprawdę od nich uczymy? Czy idea zaangażowania dotycząca konkretnych obszarów wiedzy oraz społeczności jest tylko retorycznym konceptem czy też przyczynia się do istotnych zmian? Jeśli tak, co jest tą „nową” wartością? Na czym się ona opiera? Jak ta sytuacja zmieniła się w ostatnich latach? Czy istnieje potrzeba nowych narzędzi, kierunków czy idei opisujących wspomniane zjawiska? I wreszcie, jak można określić wspomniane płaszczyzny porozumienia?

Sympozjum jest dedykowane Leonardo/ISAST, które w 2018 roku obchodzi 50-lecie działalności (Leonardo/ISAST jest międzynarodowym stowarzyszeniem zajmującym się sztuką, nauką oraz technologią (nowymi mediami), które funkcjonuje w globalnej sieci powiązań pomiędzy naukowcami/naukowczyniami, artystami/artystkami, akademikami/akademiczkami, badaczami/badaczkami oraz myślicielami/myślicielkami skupiającymi się na interdyscyplinarnej pracy, kreatywnych rozwiązaniach oraz innowacji. Pytanie o wspólne płaszczyzny wydaje się istotne dla tak zdefiniowanej organizacji.

Jeden z tematów poruszanych na sympozjum dotyczyć będzie sztuki i nauki oraz możliwych powiązań tych obszarów z kuratorstwem oraz praktykami artystycznymi. W polu zainteresowań znajdą się m.in. takie zagadnienia jak wpływ technologii i digitalizacji na świat sztuki (zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty), czyli takie elementy jak finansowanie, platformy artystyczne, modele kuratorskie oraz sposoby prezentowania prac. Pojawi się także zagadnienie istotności filmu, video oraz tzw. „media art”.

Podczas niedzielnej części sympozjum w ECS zaprezentujemy również obiekt „EgoMetr” autorstwa Christy Sommerer i Laurenta Mignonneau. „EgoMetr" składa się z zabytkowego amperomierza, który był wcześniej używany do nauczania fizyki w szkołach. Artyści zmodyfikowali przyrząd dodając czujniki, które mierzą różne parametry ciała użytkownika. W skali od 0 do 100 mierzony jest poziom ego, w tle można zobaczyć portret artystów. Kiedy użytkownik dotyka dwóch czujników w urządzeniu, igła wskaźnika zaczyna się energicznie poruszać. Dodatkowo w trakcie tego procesu powstaje tajemniczy dźwięk. Każdy użytkownik generuje inny pomiar, który pokazuje jak bardzo lubi artystów. Kiedy zakończy się pomiar, maszyna dodaje jeszcze jedną „ego” liczbę. Każda wystawa i każda interakcja powoduje wzrost ego artystów.

Wstęp na sympozjum 13 maja 2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności wolny.
 
✳️ ✳️ ✳️

O stowarzyszeniu

IKT jest Międzynarodowym Stowarzyszeniem Kuratorów Sztuki Współczesnej. Jest to organizacja członkowska łącząca ze sobą kuratorów i kuratorki z całego świata w celu spotykania się, dzielenia wiedzą, wymiany pomysłami oraz poszerzania profesjonalnej sieci kontaktów. IKT jest odpowiednikiem międzynarodowych organizacji, takich jak ICOM, CIMAM czy AICA.

IKT zostało utworzone w 1973 roku, a jego pierwszymi członkami byli tacy znaczący kuratorzy jak: Eberhard Roters, Eddy de Wilde oraz Harald Szeemann. Dążeniem organizacji jest stymulowanie dyskusji i znaczne poszerzanie debat dotyczących zawodu kuratora. W praktycznym rozumieniu, IKT oferuje swoim członkom możliwość znalezienia partnerów do wspólnej koprodukcji wystaw, publikacji i wydarzeń. W czasach coraz wyraźniejszej strukturalizacji świata sztuki, szczególnie w kręgu biennale i targów artystycznych, coroczny kongres IKT stwarza okazję do refleksji i pogłębionej dyskusji między członkami stowarzyszenia. IKT jest reprezentowane przez komisję składającą się z sześciu osób oraz przewodniczącego organizacji. Przewodniczący jest wybierany co trzy lata spośród członków organizacji podczas głównego corocznego zgromadzenia kongresu IKT.

Członkami i członkiniami IKT są osoby pracujące zarówno w instytucjach sztuki i kultury, jak i w niezależnych galeriach i organizacjach non-profit. Obecnie IKT skupia ponad 500 osób z Europy, Azji, Australii oraz Ameryki. Posiadanie karty członkowskiej IKT umożliwia bezpłatny wstęp do wielu instytucji sztuki na całym świecie. IKT organizuje co roku kongres, który odbywa się za każdym razem w innym miejscu i ma na celu zebranie wszystkich razem, po to, aby wspólnie odkrywać kulturalny potencjał miejsca.

Przewodniczącą stowarzyszenia jest dr Julia Draganović.

Więcej informacji: www.iktsite.org
 
Zaloguj/Zarejestruj
Instytucja kultury Miasta Gdańska